0878 62 34 26 - The Black Sheep - Beer House | 0877 60 09 00 - The Black Sheep - Brewhouse

Наливна бира

Starobrno 0,330 мл./2.60 лв.
Zagorka 0,330 мл./2.30 лв.
Heineken 0,250 мл./2.60 лв.
Glarus Портър 0,300 мл./2.50 лв.
Glarus пермиум пейл ейл 0,300 мл./2.90 лв.
Glarus специален английски ейл 0,300 мл./2.90 лв.
Guinness 0,250 мл./4.00 лв.
Erdinger 0,300 мл./4.00 лв.
Paulaner 0,300 мл./4.00 лв.
London Pride 0,300 мл./4.00 лв.
Златна Варна светло 0,300 мл./2.60 лв.